ordin modificare ROFUIP

Ordin ministru 438_25.05.2020

PROCEDURI APLICABILE

RAEI 2018-2019

OM_4742_10.08.2016-Statut_elevi_2016_1

CCM INREGISTRAT

Act aditional ROI

RAEI 2017-2018

Cerere tip de invoire elevi

ROI 2017-2018

ORDIN 3022 din 08.01.2018 privind aprobarea auxiliarelor didactice din invatamantul preuniversitar

OMEN nr. 3.027/2018 pentru modificarea și completarea Anexei ROFUIP

OMENCS nr. 5079/2016 privind aprobarea ROFUIP

OMEN 3382_24.02.2017

OMECTS_5565-2011 privind actele de studiu

OMENCS_3590_2016___planuri_cadru_gimnaziu

Program SEC, acte necesare si fisa psihopedagogica 2017

ROI 2016-2017

ROFUIP 2016-2017

Legea Educatiei Nationale – actualizata

Regulament cadru 2016

OM_4742_10_08_2016-Statut_elevi_2016

REGULAMENT 15_12_2014

METODOLOGIE 15_12_2014

ORDIN 5113 15_12_2014

METODOLOGIE 10_11_2014

ORDIN 4893 10_11_2014

OMEN 4.619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preunversitar

Principalele prevederi ale OUG nr. 49/2014 privind modificările şi completările la Legea Educaţiei nr. 1/2011, care vizează stabilitatea sistemului de învăţământ şi creşterea performanţei acestuia (MOf 486 din 30.06.2014)

OMECTS nr 5560-2011 Mobilitate 2012-2013

OMECTS nr_ 5559-2011 CO

OMECTS nr_ 5_558-2011 Inspectori

OMECTS nr_ 5_553-2011 Echivalare SSD

OMECTS nr_ 5_530-2011 Inspectorate scolare

OMECTS nr_ 5_488-2011 Consortii

OMECTS nr_ 5_485-2011 Mentori

OMECTS nr_ 5_484-2011 Echivalare competente

OMECTS nr_ 5_349-2011 Scoala dupa scoala

OMECTS nr_ 5,554-2011 CCD

OMECTS nr_ 5,489-2011 Promovare 2ani in 1

OMECTS nr_5_486-2011 Gradatie de merit

Legea Educatiei Nationale

ORDIN nr_ 4595

Costurile standard pe elev

Proiect statutul personalului didactic

Proiect de lege invatamant superior

Regulamentul De Organizare Şi Functionare A Unitatilor De Învatamant Preunuversitar

Regulament Intern

Lege Privind Exercitarea Competentelor In Descentralizarea Invatamantului Preuniversitat De Stat

Legea nr 593 din 15 decembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii bibliotecilor nr 334-2002

Legea nr 334 din 31 mai 2002 privind bibliotecile

NORME METODOLOGICE din 9 iunie 2000 privind evidenţa, gestionarea şi inventarierea documentelor specifice bibliotecilor publice

Monitor Oficial nr 465 din 6 iulie 2009

Metodologia privind achizitiile in vederea actualizarii si imbogatirii fondului de carte al bibliotecilor scolare si bibliotecilor Casei Corpului Didactic

lista functiilor publice 2019

lista functiilor publice 30.09.2019

Propuneri de Restructurare a Curriculum-ului National

Protocol privind asigurarea sanatatii populatiei impotriva imbolnavirilor prin gripa aviara

Standarde de Evaluare Pentru Clasa a IV-a, Clasa a VIII-a si Clasa a XII-a